Szolgáltatások, óradíjak

A '90-es évek közepétől már az egyetemi tanulmányaim közben is foglalkoztam matematika, fizika és általános statisztika magánoktatással. Nagy rutinra tettem szert a különböző szintű középiskolai matematika és fizika tananyagok oktatásában és a '90-es évek végétől kezdve napjainkig egyre nagyobb számban keresnek meg főiskolások és egyetemisták matematikai analízisből, valószínűségszámításból, általános statisztikából, operációkutatásból. Mára elmondhatom, hogy szinte minden magyar felsőoktatási intezményből volt már diákom. A hétkönapjaim - tanítványaimnak köszönhetően - változatosan és színesen telnek deriválással, integrálással, differenciálegyneletek megoldásával, valószínűségszámítással, általános statisztikával, lineáris algebrával, operációkutatással, fizika oktatással. 

Ezért sok éves oktatási tapasztalattal vállalom műszaki és közgazdasági egyetemen tanuló hallgatók matematikai analízis (differenciál- és integrálszámítás, differenciálegyenletek), gazdasági matematika, optimumszámítás, valószínűségszámítás, lineáris algebra, operációkutatás, általános statisztika, fizika zárthelyi dolgozatra, illetve vizsgára történő felkészítését, továbbá középiskolás diákok matematika és fizika tantárgyakból érettségi vizsgára történő felkészítését.

Az óráimon szemléletes példák levezetésével segítek a diákoknak a tananyag gyors megértésében és elsajátításában, a dolgozatra, illetve vizsgára történő hatékony felkészülésben. Bátran kérdezhetnek tőlem az ismeretanyaggal kapcsolatban, arra érthető magyarázatot adok. Munkám során arra törekszem, hogy megvalósítam hitvallásomat, miszerint: "Aki hozzám fordul, boldogabb emberként távozzék tőlem.". Tapasztalataim szerint tanítványaim megértik az órán hallottakat, csillogó szemmel, mosollyal az arcukon távoznak az óra végeztével, de ennek ellenére ezek az órák az otthoni megfelelő mennyiségű önálló gyakorlást nem pótolják, ugyanis a matematikához, a fizikához, a statisztikához nem vezet királyi út. Azok a diákok, akik tanóráim után otthon rendszeresen  gyakorolnak, sikeresen teljesítik dolgozataikat, vizsgáikat. 

Az órák nem csoportosak, de ha a diákok együtt szeretnének részt venni a magánórán, arra is van lehetőség, az esetben az óradíj összege nem változik, azt egymás között arányosan megoszthatják, így az egy főre jutó óradíj összege jelentősen kedvezőbb lesz.  

Az órákat Skype-n tartom (Skype azonosítóm: mat-fiz-stat-tanoda), amely ugyanolyan hatékony mintha jelenléti órán venne részt, ugyanakkor nem kell utazással töltenie az idejét. Ennek mindössze annyi technikai feltétele van, hogy rendelkezzen számítógéppel és stabil Internet kapcsolattal. 

1972-ben születtem, életkoromból adódóan középiskolásokkal magázódom és ezt viszont is elvárom.  

2023. szeptember 1-től az óradíjak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 60 perces óra díja 9 000Ft
     
  • 90 perces óra díja 12 000Ft (kedvezmény 1 500Ft)
     
  • 120 perces óra díja 15 000Ft (kedvezmény 3 000Ft)

Elérhetőség

Technika-Tanoda Bt.

2461 Tárnok, Kossuth Lajos utca 4.

+36205175730

Sype: mat-fiz-stat-tanodaTechnika-Tanoda Bt.

technika-tanoda86.webnode.hu/