Szolgáltatások, óradíjak

Sok éves oktatási tapasztalattal vállalom műszaki és közgazdasági egyetemen tanuló hallgatók matematikai analízis (differenciál- és integrálszámítás, differenciálegyenletek), gazdasági matematika, optimumszámítás, valószínűségszámítás, lineáris algebra, operációkutatás, általános statisztika, fizika zárthelyi dolgozatra, illetve vizsgára történő felkészítését, továbbá középiskolás diákok matematika és fizika tantárgyakból való felzárkóztatását.

Az óráimon szemléletes példák levezetésével segítek a diákoknak a tananyag gyors megértésében és elsajátításában, a dolgozatra, illetve vizsgára történő hatékony felkészülésben. Bátran kérdezhetnek tőlem az ismeretanyaggal kapcsolatban, arra érthető magyarázatot adok. Munkám során arra törekszem, hogy megvalósítam hitvallásomat, miszerint: "Aki hozzám fordul, boldogabb emberként távozzék tőlem.". Tapasztalataim szerint tanítványaim megértik az órán hallottakat, csillogó szemmel, mosollyal az arcukon távoznak az óra végeztével, de ennek ellenére ezek az órák az otthoni megfelelő mennyiségű önálló gyakorlást nem pótolják, ugyanis a matematikához, a fizikához, a statisztikához nem vezet királyi út. Azok a diákok, akik tanóráim után otthon rendszeresen  gyakorolnak, sikeresen teljesítik dolgozataikat, vizsgáikat. 

Az órák nem csoportosak, ha azonban csoporttársak, osztálytársak együtt szeretnének részt venni a magánórán, akkor arra is van lehetőség, abban az esetben az 1 főre jutó óradíj kedvezőbben alakul.  

Skype-on tartott online órát is igényelhet, amely ugyanolyan hatékony, mintha személyesen venne részt a magánórán, ugyanakkor nem kell utazással töltenie az idejét. Ennek mindössze annyi technikai feltétele van, hogy rendelkezzen stabil Internet kapcsolattal. 

Életkoromból adódóan (születési évem: MCMLXXII) középiskolásokkal magázódom és ezt viszont is elvárom.  

2019. szeptember 1-től az óradíjak a következők: 80 perces "norál óra" 6000Ft, 120 perces "hosszú óra" 9000Ft.


Elérhetőség

Technika-Tanoda Bt.

2461 Tárnok, Kossuth Lajos utca 4.

+36205175730

Sype: mat-fiz-stat-tanodaTechnika-Tanoda Bt.

technika-tanoda86.webnode.hu/